Vedtektsbrudd

• Brudd på vedtekter skal behandles av styret.

• Den som oppdager et vedtektsbrudd plikter å informere sittende styre.

• En eventuell eksklusjon av medlem skal avgjøres av årsmøtet. Er årsmøtet langt fram i tid, skal ekstraordinært årsmøte avholdes.

• Styret har ansvar for at alle medlemmer blir informert skriftlig om utfall av vedtektsbrudd.

Hemmat .............................. Te basj at