Turkomiteen

• Velges/ trekkes på årsmøtet hvert 4. år.

• Er suveren og enerådende da det gjelder tur og tilstelninger.

• ”Årets” Mattis-tur kan hemmeligholdes ovenfor øvrige medlemmer.

• Økonomiske rammer (fra årsmøtet) bør overholdes.

• Må informere og oppdatere øvrige medlemmer om spesielle forhold på årets tur i god tid.

• Skal annonsere årsmøte i henhold til regelverket.

• Sørger for at samtlige medlemmer m/ følge, samt innbudte gjester, får en behagelig tur som ikke medfører ubehag og sen-skader.

• Servering under årsmøtet skal bestå av minimum 3 pils og 2 snaps.

• Anbefales å tilrettelegge for aktivitet for gjester/ ledsagere under klubbens årsmøte.

• Fungerer også som valgkomite, og sørger for alt det praktiske rundt årsmøtet.

• Spilldagen: Turkomiteen har ansvaret for spilldagen. Dato skal opplyses på desember møte. Spilldagen skal avholdes mellom nyttår og påske hvert år.

• De som ikke har arrangert jubileumstur må være med å arrangere jubileumstur. Den komiteen blir satt i 2019.

Hemmat .............................. Te basj at