Styret

• Velges på årsmøtet

• Består av: Formann, kasserer og sekretær.

• Avholder styremøter etter behov.

• Behandler vedtektsbrudd og øvrige saker fremmet av medlemmer.

• Saksliste og møtereferat distribueres til alle medlemmer.

Hemmat .............................. Te basj at