Stillingsinstruks sekretær

• Skal føre årsmøtereferat under årsmøtet.

• Bistand til formann og kasserer.

• Kopiere og distribuere årsmøtereferatet til alle medlemmer.

• Utstede referat fra styremøter til medlemmene.

• Sekretær velges etter synkende alder, velges for 2 år om gangen.

Hemmat .............................. Te basj at