Stillingsinstruks revisor

• Skal revidere Mattis Spar sitt årsregnskap.

• Velges for 2 år.

• Velges ut ifra synkende alder på lagets medlemmer.

• Fremlegger revisjonsberetning på årsmøtet.

• Revisor inngår ikke som valgt styremedlem.

• Revisor kan ikke ha styreverv.

Hemmat .............................. Te basj at