Stillingsinstruks kasserer

• Skal føre regnskap for sparekonto og brukskonto.

• Hvis ønskelig, legge frem beholdninger under spareseansen på hvert møte

• Skal etter beste evne forvalte klubbens midler for sikker avkastning. Skal settes inn på sparekonto.

• Skal legge fram revidert årsregnskap.

Hemmat .............................. Te basj at