Stillingsinstruks formann

• Er klubbens talsmann

• Ansvar for alle statistikker

• Ansvar for prisutdelinger

• Forberede innhold for årsmøtet

• Lage og distribuere terminlister

• Skrive og framføre årsberetning

• Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme

• Avholde medarbeidersamtaler ved behov

• Har taushetsplikt i personalsaker

Hemmat .............................. Te basj at