Medlem

• Medlemmet plikter å betale årlig kontingent. Denne betales innen forfall som er bestemt av kasserer.

• Medlemmer som er forhindret fra å delta på et ordinært møte, skal ha informasjon om saker som eventuelt har blitt bestemt under møtet. Dette er formann sin plikt. Kveldens vert overtar dersom formann er fraværende.

• Plikter å kjøpe antrekk som er bestemt anskaffet av klubben.

• Ved opphør av medlemskap plikter medlem å innlevere antrekk med pålydende logo.

• Medlem plikter og hele tiden sørge for at antrekk passer

• Medlemsmassen skal ikke overstige 12 personer

• Forplikter seg til å opptre lojalt ovenfor klubb og dens medlemmer.

• Må bestrebe seg på å delta på møter og øvrige arrangementer i regi av klubb.

• Plikter å stille i foreskrevet antrekk ved tilstelninger.(Mattis-tur/ årsmøter)

• Plikter å gi beskjed så snart som mulig ved eventuelle forhindringer til arrangement.

Hemmat .............................. Te basj at