Mattis-fest

• Avholdes i egnede lokaler.

• Arrangeres av gjeldende tur-komite.

• Årets priser utdeles her.

• God mat, og mulighet til musikk og dertil dans, er et minstekrav.

• Utilbørlig oppførsel av medlemmer belønnes med styrebehandling. Dette gjelder også nachspiel.

Hemmat .............................. Te basj at