Kortfordelingsrunden

• Kveldens vert foretar første givning, og dermed også kveldens første utspill

• Utspill kan skje på to måter: Ved at kort spilles ut fra hånden, hvoretter et nytt kort trekkes fra bunken, eller….. ved at øverste kort i bunken trekkes usett og kastes direkte ned på bordet.

• Kortene stokkes, og hver spiller gis 3 skjulte kort. Resten av stokken legges på bordet med billedsiden ned. Det underste kortet må ikke vises frem, i det dette angir trumfen. Andre spillere har adgang til å ”ta av” stokken.

• Det spilles nå vanlig stikkspill, slik at den som har høyeste kort i stikket uansett sort, får stikket. I denne delen av spillet er ingen sort trumf. Kortgiveren har første utspill, senere utspill innehas av den som tok siste stikk. Hver spiller beholder, liggende på bordet med billedsiden ned, de kort han stikker til seg

• I krigsrundene løses konflikten slik: Dersom ingen av de som har kriget har flere kort å spille ut (trumfkortet teller ikke her), deles stikket av en utvalgt person rundt bordet. Har bare en av krigerne flere kort, skal han ha stikket, mot å spille ut et kort (uansett dettes verdi). Har flere krigere kort, spilles krigsrunden på vanlig måte. Blir en spiller sittende alene med flere kort på hånda, beholder han disse selv.

• Dersom 2 eller flere spillere har spilt ut kort av samme høyde, foreligger en ”krig”. De spillerne som kriger, eks 2 damer og 2 niere, går den høyeste krigen foran. Dersom tre/ fire spillere legger på kort av samme høyde, går disse foran kort med høyere verdi som det kun er to/tre av. Alle kort i stikket blir liggende åpne på bordet. De krigende spillere spiller i vanlig rekkefølge ut et nytt kort hver. Høyeste kort tar stikket, som da inkluderer alle kort som ligger på bordet. Også i krigsrunden kan det kriges, og det spilles da til en av krigerne tar stikket.

• Det underste kortet i bunken skal, av den som har rett til å trekke det inn, leges usett til side. Når fordelingsrunden ellers er ferdig, vises dette kortet frem, og beholdes av den som har trukket det. Kortet angir hvilken sort som skal være trumf.

Hemmat .............................. Te basj at