Klubbens øverste organ - Årsmøtet

• Avholdes årlig, i egnede lokaler, og avholdes primært den andre helga i november.

• Velger alle verv, råd og komiteer.

• Foregår i formelle former

• Årsmøteantrekk bestemmes av gjeldende tur-komite.

• Annonseres i henhold til Mattis-Spar`s vedtekter.

Hemmat .............................. Te basj at