Øvrige sosiale samlinger

• Mattis-fest (valgfritt i løpet av kalenderåret)

• Mattis-tur

Hemmat .............................. Te basj at