Årsmøte saksliste

• Åpning

• Stemmeberettigede medlemmer registreres.

• Saksliste/ innkalling godkjennes.

• Årsberetning med statistikker.

• Regnskap

• Revisjonsberetning

• Fastsettelse av neste års kontingent og turkostnad.

• Innkomne saker.

• Valg

• Avslutning.

• Årsmøtereferatet underskrives av alle møtende medlemmer på første ordinære møte etter at årsmøte er avholdt.

Hemmat .............................. Te basj at