------------------------------------Årsmøte 2008------------------------------------

Formann / Kasserer

Sekretær.....

Formann er gjenvalgt - skål for den

Hemmat .............................. Te basj at