Styret i Mattis Spar har bestemt at ekstra ordinært Årsmøte i Mattis Spar og Mattis møter

utsettes inntil videre i samråd med de føringer som er satt av FHI.

Vi tar det ekstra ordinære årsmøte når ting blir normale igjen.

Mvh Styret

Kent (Formann)

Morten (Sekretær)

Bjørn (Kasserer)

Medlemmer Vedtekter

Turer-Bilder

Statestikker
Oppdatert 23.03.2020Mail to webmasterbesøkt siden 21.11.07